Colocatie,cloud & managed services

Adres:

Grutbroek 7, 7008 AK Doetinchem

Rust en stilzitten

Na een carrière van 47 jaar als bankier genieten van mijn pensioen , rust en stilzitten ……….. Iedereen die mij een beetje kent zal begrijpen dat dit nu precies niet mijn ding is. Na vele uitnodigingen en prettige gesprekken met mijn relaties uit mijn bancaire periode heb ik in mijn zoektocht naar een leuke uitdaging uiteindelijk iets gevonden waarvan ik denk mijn financiële kennis van zaken te kunnen koppelen aan een specifieke behoefte van een groot aantal bedrijven.

Immers de basis van de financiering van een organisatie ligt in het inzicht dat wordt gewenst door de financier in de status van het bedrijf. Het kost de banken en ook andere financiers vaak moeite om het juiste inzicht te verkrijgen in financiële positie van een bedrijf en de ondernemers om die te verstrekken. Een goed up to date IT systeem is daarbij een onontbeerlijk hulpmiddel naar mijn mening en zou veel trajecten aanzienlijk

kunnen verkorten.

Ik hou mij dan ook op dit moment steeds meer bezig met begeleiden, inventariseren en adviseren van bedrijven op het gebied van optimalisering van hun IT systemen door middel van gebruik van Cloud en datacenter oplossingen. Daarbij gebruik ik mijn uitgebreide kennis op bancair gebied voor de financiering van deze trajecten of juist het voorkomen van lange ingewikkelde en moeizame financierings aanvragen.

In nauwe samenwerking met de specialisten van Compudac in Doetinchem streef ik er daarbij naar een optimaal inzetbaar , modern en qua kosten en investering beheersbare IT oplossing te creëren voor mijn relaties.

Leave a Comment

(0 Commentaren)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *