Colocatie,cloud & managed services

Adres:

Grutbroek 7, 7008 AK Doetinchem

Unit4 Accountancy Suite

Direct efficiencyvoordeel dankzij één geïntegreerde totaaloplossing voor alle disciplines van accountants- en administratiekantoren.

Unit4 is al meer dan 35 jaar actief in de markt voor accountancy. Onze software is tot stand gekomen op basis van 'best practices' uit de beroepsgroep en door overleg met branche- en beroepsverenigingen en de overheid. Zo'n 5.000 kantoren werken er mee.

We bieden integratie van deeloplossingen voor onder andere

 • financiële administratie
 • samenstellen jaarrekening
 • controle jaarrekening
 • salarisadministratie
 • fiscale aangifte
 • advisering
 • backoffice
 • business intelligence

Financiële administratie

Stel een MKB-ondernemer de vraag waarom hij de boekhouding doet en velen zullen antwoorden "voor mijn accountant". Dat willen we bij Unit4 veranderen! U kunt de moderne ondernemer alle voordelen van een goede administratie bieden zonder dat hij zich bezig hoeft te houden met traditioneel boekhouden. Het enige wat uw cliënt hoeft te doen, is een foto te maken van zijn facturen. Deze worden vervolgens automatisch geboekt. Dankzij de bankenkoppelingen is zijn administratie altijd actueel. Via de management monitor krijgt de ondernemer 24/7 inzicht in zijn administratie. En we gaan nog een stap verder: de ondernemer kan ook zelf elektronisch factureren en aanmanen. 

De volgende producten helpen u bij dit proces:

 • Unit4 Multivers Accounting
 • Unit4 Multivers Accounting Online
 • Unit4 Basecone

Samenstellen jaarrekening

Een standaard maar toch klantspecifiek samenstelproces verlaagt uw kosten en verhoogt de kwaliteit voor uw klanten. Unit4 biedt u een unieke suite van producten waarmee u uw efficiency én de kwaliteit direct verbetert. Een op risico's gebaseerd werkprogramma met geïntegreerde data-analyse in combinatie met de meest gebruikte jaarrekeningsoftware faciliteert een optimaal samenstelproces. Een directe koppeling met uw kantoorhandboek zorgt er voor dat uw medewerkers bij iedere stap over de juiste informatie beschikken. En doordat u bij iedere stap in het werkprogramma ondersteunende documenten kunt toevoegen, bouwt u automatisch het samensteldossier op. Het deponeren van de jaarrekening in SBR bij de Kamer van Koophandel kan uiteraard volledig digitaal.

De volgende producten helpen u bij dit proces:

 • Unit4 Audition
 • Unit4 Audit & Control
 • Unit4 Account Analysis
 • Ondersteunende producten: Unit4 Online Samenwerken, Unit4 DocumentManager, Unit4 Actueel, Unit4 Prognose, Unit4 Digipoort, Unit4 Bankenrapportage, Unit4 Audit & Control dashboard
 • Content: SRA, Novak, Cygnus

Controle jaarrekening

Een dynamisch, klantspecifiek en op risico's gebaseerd controleproces verlaagt de auditkosten en verhoogt de kwaliteit voor uw klanten. Unit4 biedt u een unieke suite van producten waarmee u compliant bent en uw efficiency én kwaliteit direct verbetert. Een werkprogramma met een uniek risicovolgsysteem ondersteunt u bij het identificeren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden rondom risico's. Tijdens uw werkzaamheden beschikt u over geïntegreerde data-analyse. Een directe koppeling met uw online kantoorhandboek zorgt er voor dat uw medewerkers bij iedere stap over de juiste informatie beschikken. En doordat u bij iedere stap in het werkprogramma ondersteunende documenten kunt toevoegen, bouwt u automatisch het controledossier op.

De volgende producten helpen u bij dit proces:

 • Unit4 Audit & Control
 • Unit4 Account Analysis
 • Ondersteunende producten: Unit4 Online Samenwerken, Unit4 DocumentManager, Unit4 Actueel, Unit4 Digipoort, Unit4 Audit & Control dashboard
 • Content: SRA, Novak, Cygnus

Salarisadministratie

Als salarisadministrateur wilt u een kostenefficiënt salarisproces met praktische toegevoegde waarde voor uw cliënt. Unit4 biedt u de meest flexibel salarisengine van Nederland die uiteenlopende regelingen optimaal ondersteunt. Dit beperkt handmatige acties tot een minimum. U optimaliseert de efficiency van het proces door uw cliënt zelf direct mee te laten werken. Via apps en een laagdrempelig portaal registreert uw cliënt klant praktische zaken zoals verlof, declaraties en overwerk eenvoudig zelf.

Wilt u uw cliënt verder ontzorgen, breidt dan uw dienstverlening eenvoudig uit met een krachtige verzuim-managementapplicatie. Hiermee helpt u uw cliënt het verzuim op een professionele en adequate manier terug te dringen.

De volgende producten helpen u bij dit proces:

Fiscale aangifte

Toenemende digitalisering maakt het aangifteproces steeds efficiënter. Processen als een vooraf ingevulde aangifte en koppelingen met financiële systemen spelen hier een belangrijke rol in. Daarnaast zal de belastingplichtige zelf een grotere rol gaan spelen in het aangifteproces. Monitoring van deze processen en advisering op basis van beschikbare data worden daardoor nog belangrijker.

Met software van Unit4 voert u op een eenvoudige manier complexe aangiften uit. Door online samen te werken bepaalt u eenvoudig hoe ver u de klant wil betrekken in dit proces. En dankzij overzichtelijke dashboards hebt u altijd inzicht hoe uw aangiftepraktijk ervoor staat.

De volgende producten helpen u bij dit proces:

 • Unit4 Fiscaal Gemak
 • Unit4 Schenk- en Erfbelasting
 • Ondersteunende producten: Unit4 Online Samenwerken, Unit4 DocumentManager, Unit4 Digipoort

Advisering

Digitalisering verandert het werk van de accountant. Registratie gaat steeds meer geautomatiseerd. Dit confronteert accountantskantoren met een noodzakelijke verschuiving in hun bedrijfsvoering van zuiver administratieve handelingen naar meer controle, analyse en advisering. Een ingrijpende verandering, maar accountants-kantoren hebben goud in handen met de hoeveelheid data waarover zij beschikken.

Met de software van Unit4 zet u uw data voor u aan het werk. Onze oplossingen helpen u te analyseren, signaleren, voorspellen en rapporteren. Zo geeft u optimaal invulling aan uw rol als betrokken, proactieve adviseur én helpt u uw cliënt voortdurend zijn of haar bedrijf optimaal te sturen.

De volgende producten helpen u bij dit proces:

 • Unit4 Prognose
 • Unit4 Account Analysis
 • Unit4 Schenk- en Erfbelasting
 • Unit4 Bankenrapportage

Backoffice

Een effectief backoffice-systeem zorgt er voor dat uw cliënt centraal staat in alle office-managementprocessen binnen uw kantoor. Eénmalig een cliënt vastleggen, die vervolgens direct beschikbaar is in het document management systeem, urenregistratie, planning en de online portalen. Hierdoor kunt u centraal afspraken vastleggen, offertes maken, uren registreren en de planning bijwerken. Uiteraard leiden de gemaakte uren en prijsafspraken automatisch tot een elektronische factuur die direct naar de cliënt wordt gestuurd, en ook in het document management systeem en op het portaal wordt geplaatst.

Uw cliënt heeft via een portaal altijd inzicht in de voor hem relevante gegevens, zijn volledige dossier en eventuele openstaande vragen. Zo blijft hij op de hoogte van de voortgang van de dienstverlening en kan hij actief bijdragen in het proces.

De volgende producten ondersteunen u hierbij:

 • Unit4 Relatiebeheer
 • Unit4 Declaratie
 • Unit4 DocumentManager
 • Unit4 Online Samenwerken

Business Intelligence

Om meer rendement uit uw organisatie te halen, moet u weten hoe declarabel uw organisatie is: welke activiteiten worden er uitgevoerd, wat kan ik factureren en waar ligt de hoogste marge?

Veel kantooreigenaren hebben het antwoord op dit soort vragen niet direct paraat en missen het inzicht in de performance van hun kantoor. 

Het volgende product helpt u dit inzicht te krijgen:

 • Unit4 Services Dashboard voor accountancy